Tin Tức Cập Nhật :

Ai phải chịu trách nhiệm trong việc “luân chuyển chui” Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang và ứng cử đại biểu Quốc hội ? ( bài 3)


Nụ cười "phớ lớ" khi nhận chức của Trịnh Xuân Thanh
Bài liên quan:

>


Theo thông tin báo chí:” Thanh từng là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC) thuộc PVN từ tháng 2/2009 đến tháng 5/2013.

Đến tháng 9/2013, thời điểm con số lỗ của PVC lên tới hàng nghìn tỷ, ông Trịnh Xuân Thanh bất ngờ rời khỏi vị trí chủ tịch PVC và được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh văn phòng Bộ Công thương - Trưởng đại diện Văn phòng miền Trung của Bộ Công thương tại Đà Nẵng.

Không lâu sau đó, ông Trịnh Xuân Thanh tiếp tục được Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng - Trưởng ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công thương. Đến tháng 5/2015, ông Thanh tiếp tục được luân chuyển làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016…”


Cũng theo thông tin báo chí, trong năm 2012, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra Tập đoàn Dầu khí trong đó có PVC, khi báo chí hỏi về việc điều chuyển Trịnh Xuân Thanh từ PVC về Bộ Công thương, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh đã cho biết: “Thanh tra Chính phủ chỉ có trách nhiệm kiến nghị xử lý cán bộ vi phạm đến với đơn vị quản lý Nhà nước.

Việc xử lý sai phạm không thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ, mà do đơn vị quản lý cán bộ đó xử lý", ông Khánh nói rõ.

Phó Tổng thanh tra Chính phủ cho biết thêm, một số dự án lớn có liêm quan tới PVC đã, đang thanh tra (nhà máy nhiên liệu Xăng sinh học ở Phú Thọ, Xơ sợi Đình Vũ ở Hải Phòng…) bước đầu cho thấy, PVC có sai phạm.

“Một số dự án, PVC được giao thầu với tư cách tổng thầu. Toàn bộ việc thực hiện hợp đồng với tư cách nhà thầu, PVC có vi phạm, khuyết điểm.

Căn cứ vào những vi phạm đó, chúng tôi sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Khánh nói.”

(http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Thanh-tra-Chinh-phu-phat-hien-them-sai-pham-cua-PVC-tai-nhieu-du-an-lon-post169612.gd)

Liên quan đến việc bổ nhiệm ông Thanh và những vi phạm trước khi được bổ nhiệm, Ban Bí thư từng kết luận từ 4/10/2013: “Đồng chí Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

Mặc dù đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông này. Trong quá trình kiểm điểm, ông Trịnh Xuân Thanh chưa nghiêm túc, thiếu trung thực; chưa thành khẩn, tự giác nhận các vi phạm, khuyết điểm…”


Như vậy, việc bổ nhiệm một cán bộ như Trịnh Xuân Thanh đã có sai phạm lớn trong giai đoạn đảm nhận chức trách Chủ tịch Hội đồng quản trị PVC, sai phạm này đã được Thanh Tra Chính phủ kết luận và kiến nghị xử lý; Sai phạm của Trịnh Xuân Thanh đã được Ban Bí thư có kết luận bằng văn bản khá nặng nề về năng lực, phẩm chất thế mà BT Vũ Huy Hoàng vẫn cất nhắc, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh vào một loạt ghế tại Bộ Công thương ?

Kết quả hình ảnh cho vũ huy hoàng

Như vậy, ông Vũ Huy Hoàng đã phạm tội cố ý làm trái chứ không phải là vô tình làm trái Điều 165 của bộ Luật Hình sự... 

Tiếp tay cho việc cố ý làm trái này của BT Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng còn có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và một Phó Ban ban tổ chức TW ông Trần Lưu Hải…Bởi vì, những chức trách mà Trịnh Xuân Thanh đảm nhận thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị, Ban tổ chức TW và Bộ Nội vụ…

Riêng việc điều chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, cơ cấu để Thanh ứng cử đại biểu Quốc hội chắc chắn không thuộc phạm vi trách nhiệm của mấy ông thứ trưởng Bộ Nội vụ và Phó ban Tổ chức TW…vì những phần việc này không bao giờ được phân cấp cho cấp phó ?!

 Nghị quyết số 11-NQ-TW ngày 25/1/2002  về việc luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý đã quy định: “Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với cấp uỷ và các ban đảng có liên quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và giúp Bộ Chính trị đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng, định kỳ tổng hợp tình hình báo cáo Bộ Chính trị…” 

Như vậy việc “ chuyện luân chuyển chui” này không thể quy trách nhiệm cho một mình ông Trần Lưu Hải phải chịu trách nhiệm và với hình thức kỷ luật cảnh cáo…Ông Trần Lưu Hải chỉ phải một mình gánh chịu trách nhiệm ở những phần việc được phân cấp và nếu làm sai ?

Chắc chắn ông Trần Lưu Hải không được phân cấp chuyện luân chuyển cán bộ thuộc diện quản lý của Bộ Chính trị và Ban Bí thư như Trịnh Xuân Thanh; Đối với việc luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang thì bản thân Trưởng ban tố chức TW cũng chỉ là người giúp việc Bộ Chính trị, ông Hải nếu đã ký việc luân chuyển này là “ký trộm, ký chui” vượt, trái thẩm quyền…

Do đó, Ban Kiểm tra TW đề nghị hình thức ký luật cảnh cáo với ông Trần Lưu Hải là không công minh, trái Điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật nhà nước…

Ủy ban kiểm tra TW cần phải bạch hóa việc ông Trần Lưu Hải ký luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang, đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hậu Giang; Trần Lưu Hải chỉ chịu ở mức cảnh cáo nếu ký thừa lệnh, theo lệnh của người khác. Nếu ông Trần Lưu Hải tự ý ký, không thông qua Trưởng ban Tổ chức TW thì đây là hành vi phải bị khai trừ khỏi Đảng và phải bị xử lý về mặt hình sự vì liên quan tới tội danh: Tội cố ý làm trái-Điều 165 của Bộ Luật hình sự…

Kết quả hình ảnh cho tô huy rứa


Trưởng ban tổ chức TW Tô Huy Rứa là thành viên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư chắc chắn đã tham gia việc bàn thảo để ra văn bản kết luận về Trịnh Xuân Thanh, tất phải biết rõ về Trịnh Xuân Thanh, vậy thì tại sao lại lờ cho Phó ban, người giúp việc mình ký quyết định luân chuyển Trịnh Xuân Thanh về Hậu Giang trái với Nghị quyết của Bộ Chính trị?

Tại sao Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã nhận được kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về các sai phạm của PVC và Trịnh Xuân Thanh; đã ra văn bản kết luận rất nặng về cá nhân Trịnh Xuân Thanh mà tại sao lại không chỉ đạo Ban cán sự Đảng Bộ Công thương có hình thức kỷ luật với Trịnh Xuân Thanh ?

Phải chăng do ngay từ 2013, Bộ Chính trị và Ban Bí thư cũng đã hữu khuynh, thiếu kiên quyết, nghiêm minh trong việc xử lý Trịnh Xuân Thanh, nương nhẹ Trịnh Xuân Thanh nên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mới làm càn, dấn lên đẩy Trịnh Xuân Thanh đi tiếp vào Hậu Giang? 

Bây giờ nếu đưa ông Vũ Huy Hoàng ra xử lý đến nơi đến chốn về mặt hình sự thì Bộ chính trị và Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức TW  không thể không liên đới chịu trách nhiệm ? Cái khó của việc “đánh chuột sợ vỡ bình” chính là ở cái chốt khóa này đây ?

Kết quả hình ảnh cho lê hồng anh

Việc bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào ban chấp hành tỉnh ủy Hậu Giang, phải có quyết định của Ban Bí thư? Vậy ông Lê Hồng Anh là Thường trực Ban Bí thư giai đoạn 2013-2015, có biết việc luân chuyển này không và đã phân công ai ký bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào cấp ủy của đảng bộ tỉnh Hậu Giang ?

Báo chí đã đưa tin về việc để bổ sung ông Lê Trương Hải Hiếu tham gia Ban chấp hành đảng bộ TPHCM thì Ban Bí thư phải ký quyết định này; Do vậy, Trịnh Xuân Thanh được bổ sung cấp ủy Hậu Giang cũng tương tự như thế, phải do Ban Bí thư ký quyết định? Nếu không có quyết định của Ban Bí thư mà vẫn ngồi chỗm hỗm thì Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đã vi phạm Điều lệ Đảng nghiêm trọng ?

Dư luận không thể không đặt dấu hỏi về kết luận sau đây của Ban bí thư:“Mặc dù đồng chí không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch các chức vụ cao hơn và không thuộc diện cán bộ luân chuyển theo Thông báo kết luận số 146-TB/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị khóa XI. Nhưng đồng chí vẫn đề nghị và để các cơ quan chức năng làm quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ở Bộ Công Thương và tỉnh Hậu Giang là thể hiện sự thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và thiếu gương mẫu…”

Làm sao Trịnh Xuân Thanh tự mình đề bạt, ra quyết định, luân chuyển mình về Hậu Giang được ? Bây giờ Ban Bí thư lại đổ cho Thanh không trung thực, do lỗi Thanh đề nghị nên mới được bổ nhiệm thì quả là nực cười…

Qua vụ này cho thấy nếu quy trách nhiệm vụ luân chuyển, bổ sung vào tỉnh ủy Hậu Giang và ứng viên đại biểu Quốc hội của Trịnh Xuân Thanh theo “quy trình chui”, bất chấp điều lệ Đảng và luật pháp nhà nước cho một mình Phó ban Tổ chức TW Trần Lưu Hải, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng phải chịu trách nhiệm là không công minh, là nhẹ trên nặng dưới…

Qua vụ Trịnh Xuân Thanh đổ bể làm tóe loe ra cái chuyện một mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư rất biết và đã kết luận rất nặng nề về các sai phạm của Trịnh Xuân Thanh từ năm 2013;  tay phải thảo quyết định ra thông báo:” “Đồng chí Trịnh Xuân Thanh là người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty…” 

Còn tay trái thì lại ký quyết định bổ sung Trịnh Xuân Thanh vào tỉnh ủy Hậu Giang? Lờ cho Phó ban tổ chức TW ký quyết định luân chuyển Thanh về Hậu Giang để ứng cử đại biểu Quốc hội ?

( Còn nữa…)

Phạm Viết Đào

(Blog Phạm Viết Đào)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tin đồn đổi tiền là thất thiệt


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tin đồn đổi tiền là thông tin thất thiệt, cần lên án mạnh mẽ để ổn định kinh tế vĩ mô.

Liên quan đến tin đồn đổi tiền thời gian qua, tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2016-2020 chiều 6/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, tin đổi tiền là thông tin thất thiệt, cần lên án mạnh mẽ để ổn định kinh tế vĩ mô.

thu tuong nguyen xuan phuc tin don doi tien la that thiet hinh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Theo Thủ tướng, Chính phủ hoàn toàn đủ khả năng bình ổn tỷ giá. Đây là điểm cần thông tin đến toàn thể người dân để người dân yên tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm tung tin thất thiệt, ảnh hưởng đến tâm lý người dân và gây ảnh hưởng kinh tế vĩ mô./.

Vũ Dũng

(VOV)

Một người bịt mặt xông vào ngân hàng, cướp hàng trăm triệu đồng rồi đào thoát


Một người bịt mặt, dùng 1 vật giống như súng, uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp đi hàng trăm triệu đồng, rồi lên xe máy phóng đi. Công an đang tập trung tại hiện trường vụ việc, tiến hành điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 6.12, tại địa chỉ 29 đường Mai Thúc Loan (TP.Huế, Thừa Thiên - Huế) xảy ra một vụ xông vào ngân hàng, uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp tiền rồi đào thoát. 

[CẬP NHẬT] Một người bịt mặt xông vào ngân hàng, cướp hàng trăm triệu đồng rồi đào thoát - ảnh 2
Cơ quan công an có mặt, phong tỏa hiện trường vụ việc. ẢNH: ĐÌNH TOÀN
Tại chi nhánh ngân hàng BIDV ở địa chỉ trên, một người bịt mặt, dùng 1 vật giống như súng, canh thời điểm nhân viên ngân hàng đang tổng kết, tập trung tiền mặt giao dịch trong ngày, đã xông vào chi nhánh ngân hàng, uy hiếp và cướp đi hàng trăm triệu đồng.

Nghi phạm sau đó đã lên xe máy phóng đi. Người dân tại hiện trường cho biết khi người bịt mặt này phóng xe đào thoát, có người truy đuổi theo, thì người bịt mặt quay lại hướng vật giống súng về phía người truy đuổi. Người dân có nghe 2 tiếng nổ.

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc, chỉ đạo khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ. Tại hiện trường, công an thu nhặt được một số viên bi sắt, nghi là đạn của loại súng bắn đạn bi.

Đến 20 giờ công việc khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn tất.

Mai Thúc Loan là tuyến đường tập trung nhiều chi nhánh ngân hàng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc xe chở tiền của BIDV chưa đến. Nghi can chọn thời điểm nhân viên thu gom tiền để ra tay.

Vụ cướp diễn ra khá nhanh, liều lĩnh khiến nhiều người dân bàng hoàng

Đường Ngô Đức Kế nơi nghi can đào thoát là một con đường nhỏ hẹp dẫn ra cửa Thượng Tứ và các tuyến đường khác khu vực nội thành. Nghi can đào tẩu không để lại nhiều dấu vết ngoài việc người dân phát hiện gã lên 1 chiếc xe máy Attila màu vàng.

Đình Toàn

(Thanh Niên)

Ai được, ai mất trong nhiệm kỳ của Donald Trump


Nhiệm kỳ Tổng thống của Donald Trump phủ màu đen lên các doanh nghiệp hiện đại. Silicon Valley và ngành công nghiệp tái tạo năng lượng sẽ đối diện với khó khăn. Nhưng tin mừng lại đến với ngành công nghiệp "bẩn" dựa trên dầu và than, đồng thời cũng thúc đẩy giá cả của ngành công nghiệp dược phẩm. 

Kết quả hình ảnh cho Donald TrumpVào đêm bầu cử, một số chủ tịch các tập đoàn tại văn phòng của họ lau những giọt nước mắt cay đắng vì thất vọng, thì những người khác lại mở champagne. Một phần các tập đoàn, thậm chí có chút ít lo sợ về chính sách cực đoan của Donald Trump, thấy nhiều điều đạt được hơn là mất. Tuy nhiên, những người khác, sẽ phải chờ đợi bốn năm. 

Trump, mặc dù nghiền Twitter, trong chiến dịch bầu cử tự nhận mình là một người không thích giới công nghệ lắm. Ông khó chịu khi biết Apple sản xuất iPhone tại Trung Quốc, và Ford sẽ chuyển sản xuất xe hơi qua Mexico. Ông xem xét lại sự biến đổi khí hậu mà bằng chứng được cho là những trận bão tuyết ở Texas. Ông hứa tái thiết nước Mỹ  "từ đống đổ nát", cho rằng các sân bay tại Hoa Kỳ trông giống như của các nước thế giới thứ ba. Ngoài những điều này ông hứa cắt giảm thuế và tăng ngân sách quân sự. Dựa trên những lời hứa này và những lời hứa khác chúng tôi đã chọn ra 5 ngành lớn nhất là những người thắng và kẻ thua trong cuộc bầu cử gần đây. Chúng tôi sắp đặt chúng theo thứ tự ngẫu nhiên. 

Các công ty dược phẩm - thắng

Các công ty dược phẩm rất sợ đảng Dân Chủ vì họ hứa sẽ đối phó với vấn đề về giá thuốc gia tăng. Chỉ cần đề cập đến nó ngay trước cuộc bầu cử một bằng một tweet về việc tăng giá thuốc của Bernie Sanders (đối thủ của Hillary Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ) đã làm giá trị cổ phiếu của công ty dược Ariad giảm đột ngột 387 triệu USD. Tâm điểm của sự chú ý xảy ra vào năm 2015, khi một doanh nghiệp trong ngành công nghiệp dược phẩm, Martin Shkreli, được gọi là người bị ghét nhất ở Mỹ, tăng giá thuốc cho bệnh nhân AIDS và ung thư lên 5,500%, gây ra tình trạng bất an lan rộng. Cả hai ứng cử viên đảng Dân chủ, và ứng cử viên đảng Cộng hòa, đều hứa sẽ làm một cái gì đó về nó, nhưng Hillary Clinton đã có những ý tưởng cụ thể. Còn Trump hứa hạn chế nhập dược phẩm từ nước ngoài để người tiêu dùng sử dụng thuốc Mỹ rẻ hơn, nhưng biện pháp này không làm thay đổi nhiều, vì thuốc nước ngoài thường không phù hợp với tiêu chuẩn của Mỹ. Không có gì ngạc nhiên sau cuộc bầu cử cổ phiếu của các công ty lớn như Pfizer, công ty dược phẩm lớn nhất thế giới, hay Merck, đã tăng lên.

Các công ty sản xuất hàng tại Mỹ - thắng

Các công ty Mỹ sản xuất các sản phẩm của họ tại Mỹ chịu chi phí sản xuất cao hơn, bởi vì họ không được hưởng lợi từ nguồn lao động rẻ, sẽ nhận được ưu đãi trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump. Với cùng lý do đó, công ty đưa sản xuất sang Trung Quốc hay Mexico có thể bị thiệt hại. Công ty được đề cập trong bối cảnh này, sau cuộc bầu cử đã sôi động, là New Balance - nhà sản xuất giày thể thao "sneakers". Trong khi Adidas hay Nike chuyển sản xuất sang các lục địa khác, thì New Balance tập trung vào cải tiến công nghệ, nhờ đó đã làm giảm thời gian sản xuất giày. Tuy nhiên, công ty này sau khi kết quả bầu cử công bố, đã thực hiện sai việc tiếp thị và ủng hộ kế hoạch của Trump rút khỏi TPP, một thỏa thuận thương mại ở châu Á và Thái Bình Dương, có thể diễn ra vào ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. New Balance theo đó sẽ sản xuất nhiều hơn ở Mỹ. Thật không may, sự ủng hộ Trump không làm thích thú các cử tri ủng hộ bà Clinton, đa phần là giới trẻ - là khách hàng chủ yếu của New Balance. Trên internet có hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn, các videoclip họ đốt giày của New Balance.

Các công ty năng lượng - thắng

Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump đã hứa sẽ bãi bỏ những rào cản cho ngành sản xuất năng lượng truyền thống - “bẩn” - tức là từ dầu, khí đốt và than đá. Ngành công nghiệp này sợ Hillary Clinton, người cảnh báo sẽ có những hạn chế trong việc khai thác đá phiến và hỗ trợ việc bảo vệ khí hậu. Trump, thì hứa sẽ khai thác mỏ "trị giá 50 nghìn tỷ USD dự trữ dầu và khí đốt, và hàng trăm năm trữ lượng than sạch", bãi bỏ các quy định hạn chế về việc sản xuất và tiết kiệm, cứu ngành công nghiệp than. Mặc dù ý tưởng sau cùng không nên trông đợi quá nhiều, bởi vì khả năng của một tổng thống có giới hạn - đó là, nguồn năng lượng rẻ từ đá phiến sét là một trong những yếu tố làm bất lợi cho chính nó. Có thể được hưởng lợi bởi những tay chơi, chẳng hạn như công ty TransCanada, trong đó họ có kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn dầu từ Canada sang Mỹ, nhưng đã bị chặn lại bởi Tổng thống Barack Obama với lý do gây tổn hại môi trường. Rất khó để xác định chính sách năng lượng Trump sẽ mang lại hậu quả như thế nào lên giá thành nhiên liệu, bởi chúng ta chưa biết ông sẽ làm gì trong mối quan hệ với Iran.

Các công ty từ ngành công nghiệp xây dựng - thắng

Trong chiến dịch tranh cử, bà Hillary Clinton hứa một kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn trị giá 275 tỷ đôla, để góp phần tạo ra công ăn việc làm mới. Trump - mặc dù bị chỉ trích gia tăng chi phí - đã công bố một chương trình trị giá một nghìn tỷ đôla. Tổng thống tương lai lập luận rằng, sẽ tân tạo các trung tâm thành phố, xây dựng lại các đường cao tốc, cầu, đường hầm, sân bay, trường học và bệnh viện. Không có gì ngạc nhiên khi xác định giá trị cổ phiếu của các công ty sản xuất vật liệu xây dựng - ví dụ như Glencore từ ngành luyện kim - đã tăng ngay sau khi công bố kết quả bầu cử. Các công ty xây dựng hy vọng sự bùng nổ, mặc dù kế hoạch của Trump chưa có bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Một ví dụ là công ty Mexico sản xuất xi măng Grupo CEMENTOS de Chihuahua, công bố sẽ không gặp nhiều lúng túng, sẵn sàng để hỗ trợ việc xây dựng bức tường giữa Mỹ và Mexico. Trump cho biết trong chiến dịch tranh cử rằng, xây dựng nó là cốt ngăn chặn những người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ, những tội phạm hiếp dâm và ma túy từ phía hàng xóm phiền hà. Công ty nói rằng họ tôn trọng khách hàng của cả hai phía biên giới.

Công nghiệp sản xuất vũ khí - thắng

Sau nhiều năm eo hẹp dưới thời Tổng thống Barack Obama, cuối cùng ngành công nghiệp vũ khí có thể phủi tay. Donald Trump đã hứa sẽ tăng chi tiêu quốc phòng, trong đó có việc hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân, các hạm đội tàu và máy bay. Ông cũng muốn tăng quân số của quân đội Mỹ. Đây là tin tốt cho các công ty như Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics và Huntington Ingalls Industrie, những công ty sản xuất cho nhu cầu của quân đội Mỹ. Sau khi công bố kết quả bầu cử, giá cổ phiếu của các công ty này đã tăng lên. Boeing đã không tiết kiệm lời chúc mừng nồng nhiệt đối với Tổng thống đắc cử và cam kết hợp tác. Đảng Cộng hòa từ lâu đã bị than phiền về quan hệ gần gũi với ngành công nghiệp quốc phòng, trong khi đảng Dân Chủ thực hiện những giới hạn về chi tiêu quân sự. Thế nhưng, bây giờ những người Cộng Hòa có cả Nhà Trắng và Quốc hội, không có vấn đề gì nếu họ muốn loại bỏ chúng. Tuy nhiên, vấn đề đối với Trump có thể là tiền - chúng ta hãy nhớ ông ta còn chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng và kế hoạch giảm thuế.

Các công ty kinh doanh ở Mexico và Trung Quốc - thua

Hướng về các cử tri, Donald Trump đã giương biểu ngữ quốc gia biệt lập, ông tức tối với các công ty sản xuất hàng tại Mexico và Trung Quốc, đưa công việc của người Mỹ ra nước ngoài. Tổng thống đắc cử có kế hoạch đàm phán lại thỏa thuận khu vực thương mại tự do NAFTA (Hiệp định thương mại Bắc Mỹ), cơ sở của quan hệ kinh tế với Mexico. Ngoài ra ông muốn đàm phán với Trung Quốc về vấn đế giữ giá đồng nhân tệ quá thấp để làm cho sản phẩm của họ cạnh tranh hơn. Ông cũng muốn thiết lập trật tự trong việc trợ cấp xuất khẩu bất hợp pháp và các tiêu chuẩn lao động và bảo vệ môi trường ở Trung Quốc. Ông hứa sẽ khôi phục mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, thậm chí ở mức 35-45 phần trăm. Nếu nói đến Mexico, mất nhiều nhất là các nhà sản xuất ôtô như General Motors, Daimler, BMW và Fiat Chrysler, mà một phần của sản xuất của họ đặt ở láng giềng phía nam Hoa Kỳ. Còn với Trung Quốc - sẽ có nhiều công ty bị ảnh hưởng, bao gồm cả Apple đang sản xuất ví dụ như iPhone tại Trung Quốc. Giá của iphone có thể sẽ tăng. Nhiều nhà phân tích nghi ngờ rằng Trump sẽ thực sự muốn kích hoạt một cuộc chiến thương mại với Mexico và Trung Quốc.

Silicon Valley - thua

Trước cuộc bầu cử, Silicon Valley lo sợ Donald Trump đắc cử và công khai ủng hộ Hillary Clinton. Chiến dịch ủng hộ Hillary Clinton được hỗ trợ bởi các thành viên sáng lập, những người đứng đầu hoặc người quản lý của các tập đoàn như Google, Apple, Facebook, Napster, Tesla, LinkedIn hoặc Salesforce. Ngoại trừ một trong số rất ít các trường hợp là Peter Thiel, nhà đầu tư đầu tiên của Facebook và đồng sáng lập PayPal. Rất ít, bởi vì có đến 140 nhà lãnh đạo của Silicon Valley trong một lá thư đã nói Trump là "một mối đe dọa cho sáng tạo". Việc không ưa thích ứng cử viên đảng Cộng hòa nằm trong dòng chảy tự do của ý tưởng và của những con người đang hợp tác với phần còn lại của thế giới, một điều then chốt đối với ngành công nghiệp công nghệ. Trump liên tục nói chống lại việc cấp visa cho các tài năng nước ngoài, bởi vì nó chỉ làm tăng thêm khó khăn tìm việc làm của người Mỹ. Ông cũng thông báo rằng sẽ buộc Apple sản xuất iPhone ở Mỹ, mặc dù không nói rõ sẽ làm thế nào. Ông cũng kêu gọi tẩy chay của công ty Cupertino vì họ đã từ chối mở khóa iPhone của một trong những thủ phạm gây ra vụ nổ súng tại San Bernardino. Trump đã không trình bày bất kỳ kế hoạch cho các ngành công nghiệp công nghệ, thậm chí không cố gắng để tìm sự ủng hộ của họ. Ông cũng được biết như người không đặc biệt nhiệt tình với công nghệ mới, tin rằng máy tính làm cho cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng đồng thời nó cũng gây phức tạp.

Ngành công nghiệp năng lượng tái tạo - thua

Trong chiến dịch tranh cử, Donald Trump nói rằng, thay đổi khí hậu là một trò lừa bịp tốn kém. Ông cam kết Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận khí hậu đã ký năm ngoái tại Paris dự kiến ​​sẽ giảm sản xuất các loại khí nhà kính nhằm hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Sau đó, ông gây ngạc nhiên đáng kể khi sau cuộc bầu cử trong một cuộc họp với các phóng viên, khi nói rằng, theo ý kiến ​​của ông có thể có một mối liên hệ giữa hoạt động nào đó của con người với sự thay đổi khí hậu. Ông đảm bảo sẽ "mở về vấn đề này" và rằng, "không khí sạch là rất quan trọng".  Tuy nhiên, phát hiện này của Trump mâu thuẫn với hành động của ông - sau khi thắng cử ông bổ nhiệm Myron Ebell - một trong những đối thủ cứng đầu nhất chống lại bảo vệ khí hậu - đứng đầu nhóm nghiên cứu chuẩn bị cho việc nắm giữ quyền lực trong cơ quan môi trường EPA (Environmental Protection Agency). Mặc dù có những lời lẽ làm dịu tình hình, các công ty từ các ngành công nghiệp năng lượng tái tạo có lý do để sợ hãi, đặc biệt khi Trump có nghĩa vụ đối với nhà sản xuất dầu mỏ, khí đốt và than đá. Không ngạc nhiên khi giá cổ phiếu của Vestas, nhà sản xuất lớn thứ hai của tua-bin gió, Siemens và SolarCity Elon Musk bị giảm, như là kết quả của cuộc bầu cử.

Ngân hàng - thua

Không có đồng thuận chung về tác động lên nền kinh tế Mỹ và toàn cầu của chính sách kinh tế của  Donald Trump, một doanh nhân với bạc tỷ, người mà dường như hầu hết các nhà kinh tế và các nhà quan sát thị trường đang có ý kiến ​​cho rằng, sẽ là tệ hơn. Chủ trương giảm thuế, bảo hộ hàng hoá và bất ổn trong thương mại quốc tế, cũng như trục xuất người nhập cư,  tức là làm giảm mức tiêu dùng. Đánh vào tăng trưởng toàn cầu sẽ làm chậm tăng lãi suất ở Mỹ, và đó là tin xấu cho các ngân hàng. Nhận tín hiệu bất lợi này có thể là HSBC, Credit Suisse, Deutsche Bank và BNP Paribas. Nhưng, thú vị là, sau khi công bố kết quả bầu cử, giá cổ phiếu của một số ngân hàng tăng lên. Nó cho thấy một số yếu tố của chính sách Trump có thể giúp ngành tài chính. Ví dụ, sự ấm lên trong quan hệ với Nga, mà các nhà phân tích mong đợi. Ngoài ra, các ngân hàng sẽ thực sự bị mất hoặc sẽ giành được lợi ích, phụ thuộc vào việc tổng thống đắc cử có thực hiện lời hứa của ông trong các chương trình kinh tế hay không. Điều này đã giải toả rất nhiều.

Các công ty tránh thuế - thua

Thật là mỉa mai rằng những người thua cuộc lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Donald Trump - một người đã sử dụng thủ đoạn ưa thích, trong gần hai thập kỷ qua đã không đóng một đồng  thuế nào - là các công ty tránh thuế. Tổng thống đắc cử hiện đã nhắm mục tiêu đầu tiên trong số đó - Amazon. Trong chiến dịch tranh cử, Trump nói rằng Jeff Bezos, người sáng lập tập đoàn này, sử dụng "Washington Post" cũng thuộc về ông ta, để tránh thuế mà Amazon phải nộp. Ông nói thêm rằng nếu họ trả tiền, giá cổ phiếu của Amazon ngay lập tức sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình. Mặt khác, chiến lược thuế Amazon từ lâu đã được biết đến. Tập đoàn này, trong thực tế, giống như nhiều tập đoàn khác, sử dụng phương pháp gây tranh cãi để giảm tối đa nghĩa vụ thuế. Trump nói rằng nếu trở thành tổng thống, Amazon "sẽ có vấn đề và mức độ sẽ biết như thế nào". Tuy nhiên, có lẽ cuộc thập tự chinh này sẽ lan ra các công ty khác  - không thiện cảm với  Bezos, ít nhất một phần được chứng minh bằng các bài viết chỉ trích ông ta.

Ai biết được, người thua thiệt nhất cuối cùng không phải do các phương tiện truyền thông đưa ra.

Bản Việt ngữ © Lê Diễn Đức

Dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan của tạp chí Forbes, tại link: http://www.forbes.pl/kto-zyska-na-p...
(FB  Lê Diễn Đức)

Chuyên gia nói gì về tin đồn Việt Nam đổi tiền?


Hình minh họa

Các chuyên gia tài chính trao đổi với BBC về tin đồn Việt Nam sắp đổi tiền trong bối cảnh tỷ giá USD và giá vàng tăng mạnh.

Truyền thông Việt Nam tường thuật tỷ giá đôla Mỹ tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do "đồng loạt tăng mạnh trong hôm 6/12".

Giá USD trên thị trường tự do được ghi nhận "ở mức 23.217 đồng/USD, tăng 170 đồng".

Hôm 6/12, trả lời BBC từ TP Hồ Chí Minh, chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nói: "Tôi cho rằng mọi người nên bình tĩnh trước tin đồn vì hiện tại tôi không thấy có căn cứ hoặc dấu hiệu nào khiến chính phủ Việt Nam phải tính đến cách này."

Tuy vậy, tiến sĩ cũng nói thêm: "Việt Nam đang chịu áp lực từ bên ngoài và bên trong về tỷ giá."

"Trong những tháng cuối năm, cả doanh nghiệp và chính phủ đều cần ngoại tệ để trả nợ."

"Dù thế, tôi vẫn tin là Ngân hàng Nhà nước đang có trong tay công cụ hữu hiệu để kiểm soát tỷ giá."

Ông Hiếu cũng cho hay "không thấy mối tương quan giữa nợ công đang gia tăng và tin đồn đổi tiền".
Theo ông, để giảm thiểu những tin đồn liên quan đến chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước "cần cung cấp thông tin chính thức về vốn tự có của những ngân hàng bị mua với giá 0 đồng, cũng như tìm cách giải quyết dứt điểm vấn đề nợ xấu, sở hữu chéo, đầu tư chéo của các ngân hàng".

Đổi tiền 'khó xảy ra'

Cùng ngày, từ Đại học Strasbourg, Pháp, chuyên gia tài chính Nguyễn Văn Phú nói với BBC: "Tin đồn đổi tiền sẽ có tác động tiêu cực lên kinh tế Việt Nam, gây thiệt hại cho cả doanh nghiệp lẫn nhà nước."

"Trước mắt là sẽ gây khó khăn cho việc điều tiết chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam."

Tiến sĩ nói thêm: "Việc đổi tiền có thể là không có thật. Tuy nhiên việc để biến động tỷ giá giữa VND và USD như hiện nay cho thấy khả năng ứng phó của Ngân hàng Nhà nước có vấn đề."

Việc đổi tiền có thể là không có thật. Tuy nhiên việc để biến động tỷ giá giữa VND và USD như hiện nay cho thấy khả năng ứng phó của Ngân hàng Nhà nước có vấn đề
Nguyễn Văn Phú

"Có thể nó xuất phát từ việc ngân sách dự trữ ngoại hối của Việt Nam không đủ khả năng để hỗ trợ tỷ giá cho VND."

"Nếu dự trữ ngoại hối dồi dào thì sẽ không có việc biến động tỷ giá quá lớn như vậy trong các ngày qua."

"Việt Nam thông báo có dự trữ ngoại hối trên 40 tỷ USD, nhưng đây là những con số không minh bạch, khó kiểm chứng."

"Tuy nhiên, theo tôi, việc đổi tiền có thể khó xảy ra vì chuyện này sẽ gây nhiều hậu quả khó đoán trước như lạm phát, tiền VND tiếp tục mất giá nặng hơn, khủng hoảng kinh tế."

Ông Phú cho rằng việc bác tin đồn gặp nhiều khó khăn do "Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không có sự độc lập, dù chỉ có tính tương đối, trong việc điều hành chính sách tiền tệ".

"Khi việc điều hành chính sách không minh bạch, thì đây là đất sống của các tin đồn."

"Về lâu dài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải có sự độc lập nhằm tăng sự minh bạch."

"Các nhà đầu tư trên thị trường ngoại tệ hoạt động theo dự đoán về các thông tin chính sách, tỷ giá. Nếu dự đoán sai thì hậu quả vô cùng lớn, do đó khi Ngân hàng Nhà nước minh bạch thông tin, thì sẽ giúp các nhà đầu tư dự đoán tốt hơn, không phải đối phó các tin đồn thất thiệt," ông Phú nói với BBC hôm 6/12.

Lần đổi tiền gần nhất của Việt Nam diễn ra hồi tháng 9/1985 nhằm "phục vụ cuộc cách mạng về giá và lương", theo tỷ lệ 10 đồng tiền cũ ăn 1 đồng tiền mới.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú được báo Thanh Niên hôm 5/12 dẫn lời: "Trong điều kiện kinh tế xã hội đang ổn định, không có lý do gì lại phải đổi tiền, kể cả thay đổi cơ cấu mệnh giá."

"Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn toàn không có động tác hay hoạt động nào liên quan đến đổi tiền. Bởi giá trị, cơ cấu, mệnh giá VND là hoàn toàn phù hợp và đáp ứng yêu cầu trong hoạt động thanh toán của nền kinh tế."

(BBC)

Lê Công Định bị an ninh mua chuộc?


Kết quả hình ảnh cho lê công định
Ls Lê Công Định

Không muốn nói mà bị hỏi hoài

Có mấy người em chat riêng hỏi về việc LS Lê Công Định có thể bị an ninh mua chuộc hay không mà dạo này phát ngôn tiền hậu bất nhất, thôi thì trả lời chung cho rộng đường dư luận

1/ An ninh mua chuộc Lê Công Định làm gì ? ngoài việc ngày xưa "chửi đảng hay như hát" ra, có chiều sâu nào về chính trị để giới quan tâm chính trị nghiêm túc coi trọng ?

2/ Do trước khi mấy anh chị em như Mẹ Nấm Như Quỳnh, anh Hồ Hải, anh Lưu Văn Vịnh... bị bắt thì đảng thả tay, Định ta hô hào "đảng chỉ có thể thay thế chứ không thể sửa đổi", giờ sợ thì co vòi, khen đảng mạnh, khen thủ tướng Phúc có tầm..chứ có gì khó hiểu đâu

Đảng mạnh thì những người dân chủ nghiêm túc như mình biết cách đây 10 năm, chứ chờ giờ Định nói mới nhận ra ah ?

3/ Một luật sư giỏi, bác sĩ giỏi..không có nghĩa là chính trị gia giỏi, nhất là với đặc thù như Việt Nam đang bước vào giao thời.


Các xu hướng truyền thống-hiện đại, bảo thủ-cách tân, thân Tàu-thân Mỹ, đảng trị hay pháp trị... đang dằng co tư duy như kiểu da beo trong chính từng người dân- đảng viên, gia đình-chi bộ, xã hội-đảng và phe đối lập.

Muốn nhận thức rõ đâu là mảng nào, ai, đang đứng đâu, chỗ nào, làm gì...có lợi cho dân chủ pháp trị, đâu là yêu nước..trong từng cá nhân và tập thể đó đòi hỏi một quá trình quan sát tinh tế, dài hơi, tỉ mỉ, đối chiếu..để nhận diện. Chứ không phải dùng những đầu óc hời hợt kiểu hôm nay chửi cộng sản sắp sụp rồi mai khen người ta còn mạnh mà biết được.

Chính trị chưa bao giờ là trò chơi của những đầu óc hời hợt, những phát ngôn sau trước đá nhau, những sự quan sát một chiều rồi xông ra hò hét theo kiểu Việt Cộng nên học Việt Tân như đồng chí Lê Công Định từng nói cách đây 1 tháng. Ông tự nói "Việt Cộng nên học Việt Tân" xong ông bảo họ khôn ngoan, còn mạnh, vậy ai ngu ?


Một người như vậy mà an ninh cần mua chuộc cho làm phó giám đốc Sở Tư Pháp ? Đừng đánh giá thấp an ninh như thế. Tư duy của phe dân chủ kiểu như Lê Công Định về làm chính trị còn thua an ninh nhiều lắm, đầu óc toàn tương với mỡ mà suốt ngày mơ với tưởng.

An ninh là lá chắn của chế độ, an ninh mà phải đi mua chuộc một người như Lê Công Định kiểu tự cho Định ghế phó Sở thì đảng sụp lâu lắm rồi, nhỉ :))

Về đồng chí Lê Công Định, nói lần cuối rồi thôi

Nguyễn An Dân 06/12/2016

*Bài do tác giả gửi tới Tiến Bộ
 
Top ↑ Copyright © 2016. Tiến Bộ - All Rights Reserved
Back To Top ↑